Änglar - finns dom?

Änglarna har olika uppgifter. En ängel kan sändas ut som svar på bön för att befria eller beskydda.

Visste du att var och en av oss har en egen skyddsängel som följer oss under hela livet?  Änglar hjälper oss i vår andliga utveckling och visar oss vilken livsuppgift vi har och vårt högre syfte på jorden.

I de äldsta kulterna beskrev man änglar väldigt olikt dagens bilder av änglar. Det skiljer sig så väldigt mycket från vår tro på änglar med vingar som de flesta förknippar med änglar.

Bakgrund

En ängel är ett andeväsen som förekommer till största delen inom de monoteistiska abrahamitiska religionerna, judendom, kristendom och islam och vars uppgift är att tjäna Gud. Oftast förekommer de i de tre religionernas respektive heliga skrifter som budbärare mellan människorna och Gud, men de är även beskrivna som väktare, rådgivare, domare och krigare. Läran om änglar kallas angelologi.

I förkristen tid i orientaliska religioner beskrevs änglar som ljusvarelser som var gjorda av eld som skyddade ljuset, den högfrekventa energin från att blanda sig med mer lågfrekvent energi. De kallades serafer och keruber, så det är långt ifrån det vi är vana att se på bilder.

Den högsta nivån av änglar, keruber och serafer, kunde omvandla sin energi och beskrivs med fyra olika ansikten och de förmedlar visdom till lägre energivärldar.

Demoner

Motsatsen till en ängel inom kristen tradition är en demon, vilka istället för att tjäna Gud, anslutit sig till djävulen. Inom islam finns ett andeväsen som kallas djinner. De är varken motsats till änglarna, eller per definition onda. Demoner/djinner saknas i princip inom judendomen.

Änglarna är Guds budbärare, men deras främsta uppgift är att vara Hans Rådförsamling. Somliga tror att vi har en skyddsängel som vakar över oss dag som natt, och enligt Dödahavsrullarna har varje människa en ond och en god ängel som ser över ens steg, den ena vill leda henne rätt på livets väg, den andra in på dödens.

Det är också en vanlig tro att man efter döden blir hämtad och ledsagad till himlen av änglar.

Många forskare är av uppfattningen att idén om änglar och demoner härstammar från zoroastrismen och kom till judarna under den babylonska fångenskapen från den iranska profeten Zarathustra via det Persiska riket. Vissa texter inom judendomen tyder emellertid på att tanken om änglar kan ha existerat tidigare än så.

Det svenska ordet ängel härstammar från latinets angelus eller grekiskans ángelos som betyder budbärare. Detta kommer från översättningen av det hebreiska ordet för budbärare: malakh, men änglar beskrivs med flera andra ord i äldre hebreiska till exempel cherubim, elohim (gudar el. gudomliga varelser) och bene elohim (Guds söner).

Ärkeänglar

Nya testamentet omtalar bara ärkeänglar två gånger, i Jud 1:9 och 1 Thess 4:16, i Jud 1:9 talar man om ängeln Mikael. Ängeln Gabriel omtalas aldrig som ärkeängel i evangelierna. I senare kristen tradition pratar man däremot om tre ärkeänglar: Mikael, Gabriel och Rafael (ibland anges Uriel som en fjärde).

I ortodoxa kyrkan pratar man däremot om sju ärkeänglar där man förutom de fyra tidigare nämnda inkluderar änglarna Selafiell, Jegudiell och Barakiel. Vissa protestantiska kristna anser att endast Mikael är en ärkeängel då det endast är han som omnämns som sådan i Nya testamentet.

Även om man inte tro på någon särskild rangordning bland änglar tror man inom islam på att det finns enskilda änglar som står Gud närmare än andra änglar och dessa är de som nämns oftast i Koranen (till exempel Gabriel och Mikael). Dessa räknas som ärkeänglar. Muslimer erkänner fyra änglar som ärkeänglar:

  • Djibr'il (Gabriel) - Han var ängeln som dikterade Koranen åt profeten Muhammed och den som kommunicerar med alla de profeter som muslimer accepterar som sanna.
  • Izra'il (Azrael) - Dödsängeln som tillsammans med sina medhjälpare är den som ska skilja själen från kroppen när en person dör.
  • Mika'il (Mikael) - Den ängel som belönar människor för sina goda gärningar, men även den som medför åska och blixtar över världen.
  • Israfil (Rafael) - Den ängel som ska signalera början av Domedagen (Yaum al-Qiyamah) genom att blåsa i en trumpet.

Esseerna hade i likhet med de flesta judar en utvecklad änglalära. Somliga änglar var fientliga och onda. Andra var Guds budbärare. Man bad inte till änglarna utan till Gud. Esseerna upplevde sig leva i änglarnas närhet. Man föregrep i detta framtiden. Upplevelser och visioner förekom ofta i deras dagliga rutiner och vardagar.

Skrivet av Joacim Strömberg